Info

Jäsenedut.fi-palvelu

Jäsenedut-palvelu tarjoaa ajankohtaisia alennuksia ja tarjouksia ammattiliittojen jäsenille ja heidän perheenjäsenilleen.

Ammattiliitot

Tämä on ammattiliittojen jäsenetupalvelu. Mikäli olet jäsen mukana olevassa liitossa, voit rekisteröityä palveluun käyttäjäksi. 

Valitse rekisteröityessäsi ammattiliittosi valikosta. 

Emme luovuta tietoja kolmansille osapuolille. 

Tunnistautuminen

Tunnistautuminen liikkeissä tapahtuu oman liiton jäsenkortilla. Katso muut tunnistautumistavat tämän linkin kautta.

Yhteystiedot

Palvelun tuottaa InMind Media Oy

Marja-Liisa Häkli

Yhteyspäällikkö

marjaliisa.hakli@jasenedut.fi

Puhelin 040 410 3636

Ilmoittajalle

Haluatko tuotteesi tai palvelusi Jäsenedut.fi-palveluun?

Soita Marja-Liisa Häklille puhelin 040 410 3636, e-mail: marjaliisa.hakli@jasenedut.fi

Rekisteriseloste


1. Rekisterin pitäjä

InMind Media Oy, 2156956-2, Antbackantie 4 D 22, 02400 KIRKKONUMMI
Puhelin 0400 392660

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kimmo Korpijaakko, kimmo.korpijaakko@inmind.fi, Antbackantie 4 D 22, 02400 KIRKKONUMMI Puhelin 0400 392660

3. Rekisterin nimi

www.jäsenedut.fi - palvelun käyttäjärekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1. Jäsenetupalveluun liittyminen ja alennusoikeuden tarkistus rekisteröityneen ammattiliitosta 2. Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, asiakasyhteydenpito ja markkinointi sekä
markkinointi- ja mielipidetutkimukset

5. Rekisterin sisältämä tiedot

1. Asiakastiedot: 2. Asiakkaan ilmoittama liitto ja jäsennumero omassa ammattiliitossaan
3. Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 4. Tieto suostumuksesta, mikäli asiakas sallii kolmansien osapuolien markkinointikirjeet

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan vain rekisteröidyltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ilman erikseen kysyttyä lupaa kultakin rekisteröityneeltä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä ei oteta manuaalisesti käsiteltäviä kopioita. Sovelluksia, joista rekisterin tietoja voi nähdä, voivat käyttää vain käyttäjätunnuksen kautta määritellyt henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat sijaitsevat, ovat lukittuja. Järjestelmä on suojattu palomuurilla. 

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Jäsenedut.fi-palvelun asiakasrekisteriin. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen:
InMInd Media Oy, Kimmo Korpijaakko, Antbackantie 4 D 22, 02400 Kirkkonummi ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen
henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yllämainittuun osoitteeseen.