Info

Jäsenedut.fi-palvelu

Jäsenedut-palvelu tarjoaa laadukkaita, ajankohtaisia alennuksia ja tarjouksia. Palvelu on veloitukseton kaikille yhdistyksille & liitoille ja niiden jäsenille. Mikäli haluat tarjota nämä edut edustamallesi yhdistykselle taikka liitolle, niin ota yhteyttä!

Tunnistautuminen

Palvelun käyttäminen ei edellytä jäsen- tai muuta tunnistekorttia. Maininta Jäsenedut-alennuksesta kivijalkakaupoissa riittää alennuksen saamiseen.

Yhteystiedot

Palvelun tuottaa InMind Media Oy.

Asiakaspalvelu ja yritysilmoitukset

Markkinointi ja yhdistyskontaktit

kimmo.korpijaakko(at)inmind.fi

Puhelin 0400 392 660

Ilmoittajalle

Haluatko tuotteesi tai palvelusi Jäsenedut.fi-palveluun?

Soita Kimmo Korpijaakolle puhelin 0400 392 660 tai e-mail: kimmo.korpijaakko@inmind.fi

Rekisteriseloste

1. Rekisterin pitäjä


InMind Media Oy, 2156956-2, Antbackantie 4 D 22, 02400 KIRKKONUMMI

Puhelin 0400 392660


2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kimmo Korpijaakko, kimmo.korpijaakko@inmind.fi, Antbackantie 4 D 22, 02400 KIRKKONUMMI Puhelin 0400 392660

3. Rekisterin nimi

www.jäsenedut.fi-palvelun käyttäjärekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

1. Jäsenetupalveluun liittyminen

2. Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, asiakasyhteydenpito ja markkinointi sekä markkinointi- ja mielipidetutkimukset.

3.Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

5. Rekisterin sisältämä tiedot

1. Asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite 2. Tieto suostumuksesta, mikäli asiakas sallii palvelun uutiskirjeet.


6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan vain rekisteröidyltä itseltään.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta ilman erikseen kysyttyä lupaa kultakin rekisteröityneeltä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteristä ei oteta manuaalisesti käsiteltäviä kopioita. Sovelluksia, joista rekisterin tietoja voi nähdä, voivat käyttää vain käyttäjätunnuksen kautta määritellyt henkilöt, joiden työtehtäviin kyseisten tietojen käsittely kuuluu. Työtilat, joissa sovelluksia käyttävien työasemat sijaitsevat, ovat lukittuja. Järjestelmä on suojattu palomuurilla.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Jäsenedut.fi-palvelun asiakasrekisteriin. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen:

InMInd Media Oy, Kimmo Korpijaakko, Antbackantie 4 D 22, 02400 Kirkkonummi ja pyyntö on omakätisesti allekirjoitettava. Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yllämainittuun osoitteeseen.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).